Fel kunskap kan skada naturen

Kemikaliehantering måste ske med absolut säkerhet vilket betyder att den som hanterar kemikalierna måste ha rätt utbildning och kunskap. Det är inte bara nödvändigt att veta hur man hanterar och transporterar vissa kemikalier, utan också att veta vad man ska göra om en olycka är framme. Med bristande kunskap och utan rätt utbildning kan det lätt ske olyckor vilket kan resultera i stora kostnader och skador på både människor och natur ifall man inte vet hur man sak hantera kemikalierna på rätt sätt. Därför är det otroligt viktigt att du har gått rätt utbildning för just dom kemikalierna som du hanterar.

Amasis har hjälpt hundratals företag att utbilda sina anställda att kunna hantera och transportera farliga kemikalier så säkert som möjligt. Med Amasis som säkerhetskonsult får du all den hjälp du behöver. Exempelvis har de utbildningar inom farligt gods och kan även vara din rådgivare när det kommer till kemikaliehantering, farligt gods och byggvaror.

Amasis erbjuder ett flertal olika utbildningar som exempelvis ADR utbildning samt utbildning inom kemikaliehantering. Detta är för att kunna ge dig en helhets lösning där dina anställda kan bli fullt utbildade och få all den kunskap man behöver för att kunna hantera kemikalier på ett säkert sätt.

About the Author