Rådjur

Allmän fakta

Rådjur ingår i familjen hjortdjur och förekommer i Anatolien och Europa. Hanen kallas för bock, honan för get och ungdjuret för killing eller kid. Rådjuret är ett litet djur och väger vanligen 20-30 kg. Rådjuren har en mycket god anpassningsförmåga och finns i majoriteten av alla naturliga miljöer i Europa som exempelvis barrskog, lövskog, ljunghedar, torra medelhavsskogar, vid våtmarker etc.

Levnadssätt

Ibland händer det att rådjuren lever sida vid sida med övriga hjortdjur som förslagsvis dovhjort. Rådjuret är ett ensamlevande djur. Under det första året lever honan med sina kid och sällan med andra vuxna djur med undantag för när parning sker. Den vuxna bocken lever under omkring sju månader om året i ett revir som både vaktas och försvaras mot övriga bockar.

Den övriga tiden av året lever bocken ett lugnt liv som påminner om getens. Geten har bara en chans att paras under brunsten eftersom dess reproduktionscykel består av en fördröjd implantation. Hon är sedan dräktig under tio månader och föder vanligen ett till fyra kid.

Föda

Rådjuren är idisslare och föredrar att äta lövträd, örter, svamp med mera. Ifall det är en svår vinter kan rådjuren få problem med att komma åt någon föda, i dessa fall kan upp till 30 eller 40 procent av flocken dö i svält. Rådjur ses även som ett populärt jaktvilt.

Leave Comment