Vatten

Vatten är själva grundstenen för att liv ska existera på våran jord och skulle detta av någon anledning försvinna så kommer allt liv här att ta slut. Vatten kan ha olika smak, lukt och utseende beroende på vilka ämnen det varit i kontakt med, vilket innebär att vi och djuren kan bedöma vattnets kvalité och drickbarhet.

Vi människor har sedan urminnes tider bosatt oss i närheten av vatten, floder, sjöar och hav. Tillgången till vatten gav oss en blomstrande handel, dricksvatten och möjlighet att använda flodernas drag för att driva medeltida maskiner. Vattnet ligger till grund för mänskligheten och är tillsammans med syre det viktigaste ämnena vi har på våran jord.

Föroreningar i havet

Ett ämne som allt oftare kommer upp i vårat nyhetsflöde är alla de föroreningar som finns i våra hav. Läckande oljebåtar, skräp och mycket annat finns i stora mängder i våra hav. Detta är ett problem som påverkar livet i havet, vilket kan innebära att en mycket viktig del av ekosystemet förr eller senare kommer att försvinna om detta fortsätter.

Det är viktigt att vi tar hand om våra hav och tänker på att inte slänga skräp eller förorena. Vi måste också se till att industrier inte släpper ut farligt avfall direkt i eller ner i våra avlopp eller i havet utan konsekvenser. Våra fordon sprider mycket föroreningar och smuts när vi tvättar dem, vilket rinner ner i avloppen, speciellt ner på de vägar det rinner ner i brunnslock.

Brunnsvatten

Många Svenskar har idag brunnsvatten ute på landet eller i sommarstugorna. Den här typen av vatten måste kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa vattnets kvalité. Det är väldigt många olika typer av ämnen och organismer som kan finnas i vårt brunnsvatten som är osynliga för blotta ögat, luktfritt och smaklöst som kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Genom att göra en vattenanalys kan du enkelt ta reda på vattnets kvalité och vad det innehåller.

Bada i sjöar och hav

Något som många förknippar med sommaren är att bada. Vissa har egna badplatser och bryggor då detta är väldigt smidigt som man kan hoppa ifrån alternativt fästa båten vid.