Älg

Utbredning

Älgen är i nuläget världens största hjortdjur och lever i Asien, norra Europa samt Nordamerika. Vanligen lever älgen i löv- samt blandskog i ljummet till subarktiskt klimat och är en idisslare som livnär sig på växtdelar som vattenväxter och blad. Älgen är ensamlevande samt dagaktiv och förflyttar sig gärna stora sträckor. Djuret rör sig vanligen långsamt men vid fara kan älgen förflytta sig snabbt samt påvisa ett aggressivt beteende.

Utseende

Storleken på älgen är varierande beroende på underart, kön samt miljö. I Sverige har en älgko vanligtvis mankhöjden 150-170 cm medan en älgtjur har 180-210 cm mankhöjd. En älgtjur kan som mest uppnå en mankhöjd på 230 cm. Hanen är runt tjugo procent större än honan. Älgkalven är rödbrun vid födseln medan vuxna djur kan vara rödbruna, gråbruna, svartbruna eller kombinationer av dessa tre.

En hälg

Fortplantning

Parningen sker under hösten och hanarna strider om särskilda honor. Honan är sedan dräktig under åtta månader. Vanligen föder honan endast en unge men det är inte helt ovanligt med tvillingar. Kalven lever tillsammans med honan i ett år innan kon stöter bort den.

Jakt och olyckor

Älgjakt är ett populärt fenomen och älgtjurarnas hornkronor betraktas som praktfulla troféer av jägarna. Desto fler taggar som hornkronan har ju högre status har trofén. Årligen sker det omkring 5000 viltolyckor i Sverige där älgar är inblandade. Flera människor omkommer i viltolyckor varje år och kostnaden för olyckorna uppgår till nästan en miljard årligen.

Leave Comment