Lodjur

Utbredning

Lodjuret är det största kattdjuret i Europa och förekommer även i Asien. Kattdjuret är främst förekommande i skogsområden och lever gärna i en bergig och brant terräng. Lodjuret lever i stora delar av Skandinavien men förekomsten är utspridd och saknas helt i Danmark och Sydvästra Norge.

Det europeiska lodjuret förekommer främst på den Skandinaviska halvön, delar av Centraleuropa samt Östeuropa. Lodjuret förekommer i stora delar av Sverige. De lever främst i de norra samt mellersta delarna. Lodjuret finns i Sverige i alla landskap förutom Öland och Gotland.

I Västeuropa är Lodjuret relativt sällsynt och har försvunnit från många områden. I Sibiriens skogar finns det en stor lodjurspopulation. Nedhuggning av träd och hårda jakter har lett till att lodjurets förekomst i Europa har minskat.

Utseende

Det europeiska lodjuret har en kroppslängd på ungefär 70-110 centimeter. Hanen väger vanligen 20-30 kilogram och honan 15-20 kilogram. Sommartid är lodjurets päls slät och varierar mellan rödbrunt och gulbrunt.

De allra flesta lodjur har även mörka fläckar i pälsen. Vintertid blir pälsen betydligt tjockare samtidigt som färgen blir ljusare och gråaktig. Karaktäristiskt för lodjuret är de svarta tofsarna som sitter högst upp på öronen.

Levnadssätt

Lodjuret är en predator och jagar ensamt. Deras främsta föda är hjortdjur, skogsfåglar, harar samt smågnagare. Det förekommer även att de dödar getter och får samt andra mindre rovdjur som exempelvis rävar. Honan får vanligen upp till fyra ungar och lodjur som lever i det vilda blir vanligen mellan tolv och fjorton år.

 

Leave Comment