Tiger

Utbredning

Tigern är störst av alla kattdjur och lever endast i Asien. Majoriteten av alla tigrar lever i fuktiga och tropiska lövskogar men det förekommer även tigrar i tempererade barr- och lövskogar. Tigern är bra på att simma och badar gärna. De äldsta fossil av kattdjur som liknar tigern har hittats på Kina samt Java och beräknas vara omkring två miljoner år gamla. Det har även hittats fossiler från Sibirien, Sumatra, Altaj, Japam, Sachalin, Borneo etc.

En tiger

Utseende

Tigerns päls skiftar mellan gul och orangeröd med ränder som är svarta, gråa eller bruna. Tigern har omkring hundra ränder och varje enskild individ har ett unikt mönster. Vidare har tigern vita områden på insidan av benen, bröstet samt nacken. Mönstret hjälper tigern i sin överlevnad eftersom bytesdjuren har svårigheter med att upptäcka den.

Klorna på tigern kan vara upp till tio centimeter långa och den Bengaliska tigerns hörntänder kan vara upp till tio centimeter och är den art av tiger som har de längsta hörntänderna. I vissa områden förekommer det även vita tigrar.

Föda

Tigern jagar ensam och de främsta bytet är medelstora djur som svindjur eller hjortdjur. Dock äter tigern det mesta som den kommer över vilket gör att dieten även inkluderar fåglar, fisk, insekter, reptiler, amfibier, piggsvin, primater etc. Kattdjuret är mest aktiv mellan skymningen och gryningen.

Utrotningshotad

Tigerns enda egentliga fiende är människan vars tjuvjakt och omvandling av miljön har lett till att tigerpopulationerna har reducerat kraftigt. På grund av dessa handlingar räknas tigern idag som ett starkt hotat djur.

Leave Comment