Orm

Allmänt

En orm är ett fjällbärande kräldjur som är växelvarm samt köttätare och ibland till och med kannibaler. Längden på ormen är varierande beroende på vilken art det är. Maskormar är endast femton cm långa medan nätpytonormen kan bli upp till tio meter. Ormar lever för det mesta ensamma vid undantag för parning. De flesta ormar är landlevande men ett fåtal lever i vatten. De arter som lever på land kan leva både under och över jord och i vissa fall i träd.

En kobra

Arter

Det finns omkring 3000 olika ormarter som delas in i nio familjer vilka är havsormar, giftsnokar, huggormar, glansormar, vårtormar, snokar, pytonormar, boaormar samt maskormar. I Sverige är samtliga ormar fridlysta och förekommande arter är snok, huggorm samt hasselsnok. Den enda som är giftig av dessa tre är huggormen men bettet är vanligen inte livshotande för en vuxen.

En orm

Utbredning

Det finns ormar nästan över hela världen. Dock finns det en del ögrupper och öar där det inte finns några ormar. Några exempel på detta är Island, Irland, Hawaii, Nya Zeeland, Bermuda samt Azorerna. Den största artrikedomen av ormar lever i klimat som är tropiska men ormar lever även i ofördelaktiga områden som bergskedjor och öknar.

Skrämmande eller fascinerande?

Ormen kan användas som ett husdjur ifall den placeras i ett terrarium. Det finns även ormtjusare som använder ormar till att underhålla. Det är relativt vanligt att vara rädd för ormar och ormfobi är mer förekommande än flera andra fobier.

Leave Comment