Hare

Utbredning

Harar är däggdjur som lever på land och förekommer över hela världen förutom i Antarktis. De äldsta fossilerna som man vet om har hittats i Asien och Nordamerika. I Sverige lever arter som skogshare, fälthare samt vildkanin.

Utseende

Harens bakben är anpassade för löpning och en del harar kan uppnå en fart på 80 km i timmen men endast under en kortare stund. Haren har en god hörsel och en välutvecklad syn. Djuren är vanligen mellan 25 och 70 cm långa och väger omkring 0,4 till 7 kg. Inom de flesta arter varierar pälsfärgen mellan grått, vitt samt brunt.

Två harar i det vilda.

Levnadssätt

Harar äter växter som blad, gräs, örter samt blommor. Släktet är även koprofag och äter sin egen avföring. Harens sociala levnadssätt ser olika ut beroende på vilken art det rör sig om, en del arter lever i grupper medan andra lever ensamma.

Det är möjligt för honan att para sig flera gånger varje år och hon är dräktig under 25 till 50 dagar. Vanligtvis föds det mellan två till åtta ungar åt gången men summan kan uppgå till femton stycken. Harjakt är förekommande på vissa platser, jägarna är både ute efter pälsen och köttet. En del harar används även som sällskapsdjur i burar.

 

Leave Comment