Svampar

Arter

Det finns ungefär 100 000 kända arter inom svampriket. En del tror att det kan finnas så mycket som över femtio miljoner arter. Antagligen kan svamparnas existens räknas till för 900-1200 miljoner år sedan.

Svampar avviker från växter då de saknar klorofyll och är dessutom heterotrofa. Samtidigt avviker svampar från djuren då de absorberar sin föda istället för att äta den samt att svampar har cellväggar. Svampars ekologiska betydelse är nästan lika stor som djurens eller växternas. Svampar är oerhört viktiga då de bryter ner organiska ämnen, keratin, cellulosa samt hemicellulosa.

Svampar

Utseende

Svamparnas utseende är varierande beroende på vilken art det rör sig om. De flesta svampar är hattsvampar och består av ett mycel under jorden samt hatt och fot som är ovan mark. Inom denna grupp ingår även de flesta svampar som används i matlagning. Svamparna varierar även i sin storlek och är allt från mikroskopiska till synliga svampar som du enkelt hittar ute i skogen.

Utbredning

Förökning och utbredning av svampar sker både asexuellt och sexuellt genom sporer eller vegetativt genom utbredning av mycelen. Svampar livnär sig främst genom enzymutsöndring i den direkta omgivningen. Svampens hyfer fungerar som ett mikroskopiskt nätverk som tar upp näringsämnen ifrån dess omgivning. Svampar fungerar även som skadegörare på viktiga nyttoväxter. De kan åstadkomma svåra växtsjukdomar som kan leda till missväxt eller totalutfällning.

Leave Comment