Ko

Skillnaden på kor och kvigor

Ko är benämningen på en hona som är av arten nötkreatur, som har fött en kalv och på grund av detta producerar mjölk. Ifall nötkreaturet inte har kalvat någon gång så kallas hon för en kviga. Kvigans dräktighet varar vanligen under lite över nio månader. Den första mjölken som kon producerar efter att den har kalvat benämns som råmjölk vars innehåll är fullt av näringsämnen som är viktiga för kalven. Av råmjölk kan man även göra maträtten kalvdans som är en råmjölkspannkaka. Ett tag efter att kon har kalvat så slutar mjölkproduktionen och kommer igång när kon har fått en ny kalv.

En ko

Föda

Det finns fler än tusen olika raser av nötkreatur. Djuren är idisslare och äter gräs samt andra vallväxter som exempelvis klöver. De äter även ensilage och i modernt jordbruk får de dessutom kraftfoder som betfor, spannmål, mineral-, vitamin- samt proteintillskott. Djuren sägs ha fyra magar men har egentligen bara en mage då de övriga är utbuktningar på matstrupen.

Anses vara heliga

Inom hinduismen anses kor vara heliga och i Indien är det helt förbjudet att slakta dessa djur. Det finns flera anledningar till att de anser att korna är heliga. Några av dem är att kon ger människorna livsnödvändigheter som mjölk (vilket vidare kan bli till smör, grädde samt yoghurt), bränsle (görs av torkad kospillning), gödning samt isolering till hus etc.

Leave Comment