Björn

Utbredning

Björnar är rovdjur som lever i Nord- och Sydamerika samt Eurasien. Förr förekom de dessutom i norra Afrika. Björnar anpassar sig till olika klimatzoner och lever därför både i regnskog, polartrakter samt gräsmarker. De undviker dock de områden som är mycket torra.

Utseende

Björnens päls är för det mesta lång och oftast enfärgad i brunt eller svart. Några undantag är jättepandan som har en markant svartvit teckning samt isbjörnen som är helt vit. Vikten varierar mellan de olika arterna från malajbjörnen på omkring 25 kg till isbjörnen som kan väga upp till ett ton.

Föda

Flera av de olika arterna går i ide under de månader med kall temperatur och under sensommaren samt hösten äter de mycket för att få fettreserv under vintern. Björnar är för det mesta allätare med några undantag som jättepandan som främst äter bambuskott samt isbjörnen vars huvudsakliga föda är kött. För övrigt äter björnar gärna olika växtdelar samt större däggdjur som hjortdjur. De kan även äta larver, insekter och små ryggradsdjur som gnagare eller fiskar.

Levnadssätt

Björnar lever för det mesta ensamma och för det mesta som mest aktiva under natten och skymningen. De vilar många gånger i jordhålor, grottor, ihåliga trädstammar eller liknande. Björnar är både bra klättrare och simmare och aktiviteter som de flesta arter gärna gör. Honan blir vanligen dräktig med mellan ett och fyra års mellan rum och dräktigheten varar under 60 till 70 dagar. Vilket resulterar i att en till fyra ungar föds.

Leave Comment