Naturkatastrofer

Olika typer av naturkatastrofer

En naturkatastrof syftar på en händelse som orsakas av naturkrafter som ger miljön och dess levande organismer förödande konsekvenser. Några exempel på naturkatastrofer är jordbävningar, vulkanutbrott, orkaner, långvarig torka, tsunamis, laviner, jordskred samt översvämningar. Naturkatastrofer sker ständigt av olika grad runt om i världen. Vissa katastrofer leder till att flera hundratusentals människor skadas eller dör och kan utplåna hela byar.

Översvämningar och tsunamis

Översvämningar infaller när det blir mer vatten än vad som får plats vilket exempelvis kan bero på intensiva regnfall eller kollapsade dammbyggnader. Översvämningar kan i värsta fall utplåna hela städer. En tsunami utgörs av stora svallvågor som bildas efter jordbävningar på havsbotten.

Vulkanutbrott

Vulkanutbrott kan vara extremt farliga då de många gånger orsakar flygande stenar, explosioner och har flera bieffekter som lava, vulkanisk aska och pyroklastiskt flöde. Lava är smält berg som kan frigöras vid vulkanutbrott. Lavan har en mycket hög temperatur och ger stor skada på både byggnader, människor och djur.

Den vulkaniska askan bildar i vissa fall stora moln och ifall de faller ner på byggnader och hustak kan de kollapsa på grund av tyngden. Askan kan även ge skador på lungorna. Slutligen består det pyroklastiska flödet av het aska som bränner allt i sin väg.

Ett vulkanutbrott

Jordbävningar

En jordbävning är vibrationer eller skakningar i jordskorpan som startar på grund av motsättningar i jordskorpan. Jordbävningens styrka mäts i en logaritmisk skala, den så kallade Richterskalan. Själva jordbävningen orsakar sällan att människor eller djur skadas. Däremot utgör bieffekter som bränder, kollapsande byggnader samt tsunamis stora faror för både djur och människor.

 

Leave Comment