Varg

Utbredning

Vargen är ett rovdjur och det största levande hunddjuret. Hunddjuren utvecklades för ungefär trettio miljoner år sedan på den nordamerikanska kontinenten. Förr var vargen en av de mest spridda däggdjuren i världen men den har nu utrotats från stora delar av Mexiko, Västeuropa, Nordamerika samt södra Asien.

Vargen är mest förekommande i vildmarken men dess utbredningsområde har minskat radikalt på grund av förföljelse eftersom vargen anses som ett farligt djur både för andra djur och människor. De enda som utgör egentliga hot för vargen är människan och tigern.

Utseende

Vargens storlek är varierande beroende på vart den lever någonstans.  En fullvuxen varg väger vanligtvis mellan 30 och 50 kg. De allra största vargarna lever i skogsområden i Kanada, Alaska samt Östeuropa. De vargar som är minst lever på den arabiska halvön samt närliggande områden. Även pälsen är varierande mellan de olika vargarna.

Det finns krämfärgade, vita, gulaktiga, rödaktiga, gråa samt svarta vargar. Det finns flera hundraser som påminner om vargar, som exempelvis Siberian Husky, Jämthunden och Alaskan Malamute. Ylandet är karaktäristiskt för just vargen och det gå enkelt att urskilja från exempelvis vargliknande hundar.

Beteende

Vargen är ett socialt djur som lever i grupper inom familjen som vanligen består av ett par med deras ungar. Parningen sker någon gång under februari eller mars och honan är dräktig under ungefär 65 dygn. Generellt sätt föds det fem till sex ungar. Vargar äter främst hjortdjur som ren, rådjur och älg men de livnär sig även på bison, vildsvin, grävlingar etc.

Leave Comment