Hjortdjur

Allmän fakta

Det ingår ungefär 40 olika arter i familjen hjortdjur där de vanligaste i Sverige är arter som kronhjort, älg, rådjur, ren samt dovhjort. Inom hjortdjur kallas honan för hind eller ko, hanen för bock eller tjur samt avkomman för kid eller kalv. Dock finns det några undantag exempelvis renen och rådjuret. Hjortdjuret varierar i storlek och kroppsform beroende på vilken art som det rör sig om. Pälsen är för det mesta grå eller brun och en del arter är försedda med prickar på kroppen. Samtliga hjortdjur är idisslare och äter växter som gräs, blad, knoppar, bark, kvistar etc.

Levnadssätt

Hjortdjuren lever i flera olika områden samt biotoper, de lever i stäpper, öken, skogar, träskmarker, den arktiska tundran etc. En del arter lever ensamma med det vanligaste är att hjortdjuren lever i flock. Vanligen lever en hane med flera honor och deras ungar. En hane parar sig med flera honor och innan parningen förekommer det många gånger strider mellan hanarna. Honan är dräktig under sex till nio månader och föder vanligen en till fyra ungar åt gången.

En älghane

Jakt

Det var länge sedan som människan började jaga hjortdjur för att komma åt både kött och päls. Nu för tiden används jakten dessutom sport. Det är relativt vanligt med viltolyckor I Sverige och olycksrisken är som störst under skymningen, tidig natt samt gryningen eftersom hjortdjuren rör sig mycket under dessa tillfällen. Många gånger finns det ett viltstängsel uppsatt längs de vägar där det är störst chans att stöta på ett hjortdjur och även en skylt som varnar för vilt.

Leave Comment