Växter

Kärlväxter och mossor

Växtriket är indelat i divisioner och består av två olika huvuddelar vilka är kärlväxter och mossor. Kärlväxterna har blad, rötter samt stjälkar eller stammar. Mossor lever endast i fuktiga miljöer då de inte har några kärlstränger vilka annars transporterar vatten inuti växten. Växterna byggs upp av material som till störst del tas ur luften.

Fotosyntesen

Växter bildar själva sin föda från oorganiska ämnen med hjälp av solljus och genom fotosyntesen. Fotosyntesen går ut på att växterna använder den energi som finns i solljuset till att förvandla luftens koldioxid till enkla sockerarter. Sockerarterna används sedan som byggstenar i vävnaderna på växten. För länge sedan ändrade växternas fotosyntes sammansättningen av jordens atmosfär vilket har lett till att den nu innehåller en stor mängd syre som människorna, djuren samt andra organismer är helt beroende av.

Utbredning och användning

Det förekommer växter över stora delar av jordens yta och utgör den största delen av jordens biomassa. Det finns växter som lever i haven men de kan inte överleva i djuphaven eftersom de är beroende av solljus. Växter är dessutom en viktig källa till råvaror. Träden ger oss pappersmassa och byggmaterial. Flera tyger görs av växter som exempelvis bomull. Vidare har många läkemedel haft eller har växter som viktiga ämnen.

Många djur lever på en växtbaserad diet och detta sträcker sig i ökande takt även till oss människor. Växtbaserad mat har många fördelar jämtemot animaliska produkter. I takt med att vår planet får ett allt tunnare ozonskikt måste vi minska utsläppen i form av att minska konsumtionen av djur. För att lära dig mer om den här typen av diet kan du utbilda dig till en diplomerad kostrådgivare och på så sätt lära ut ett nytt sätt att leva på till andra människor.

Leave Comment