Naturmaterial

Allmän fakta

Naturmaterial är produkter eller fysisk materia som kommer från djur, växter eller marken. Till Naturmaterial hör även de metaller och mineraler som kan utvinnas ur någon av dessa produkter utan vidare modifiering.

Till oorganiska naturmaterial hör sten som flinta, sandsten, granit, sand, glas, ädelsten, metaller som brons, koppar, guld, järn, silver, stål samt kompositmaterial som porslin, lera samt modellera.

Biotiska naturmaterial

Till biotiska naturmaterial hör exempelvis trä som rotting, bark och bambu, naturfiber, växtfiber som lin, bomull och hampa samt djurfiber som silke eller ull. Naturfiber är textilfibrer och bildas i naturen. Fibrerna kommer antingen från fröhår eller från pälsdjurs hår. Naturfibrerna var de textilfibrer som människan började använda sig av först och det har hittats bearbetade lin- och ullfibrer som är 30 000 år gamla.

Växt fiber och djur fiber

Naturfibrer delas för det mesta in i växtfibrer och djurfibrer. Växtfibrer är fibrer från växtriket och är uppbyggda av cellulosa samt utvinns vanligen ur olika nyttoväxter. Växtfiber används exempelvis till textilier och samtliga växtfibrer är känsliga för solljus, kemtvätt, blekmedel, syntetiska tvättmedel etc. Djurfibrer däremot är fibrer som kommer från djurriket. Dessa omfattar samtliga ullhårstyper från djur och även silkesfibrer från olika silkesmaskar.

Leave Comment