Naturtillgångar

Allmän fakta

Naturtillgångar förekommer naturligt inom de miljöer som är relativt ostörda av mänskligheten. Vissa naturtillgångar finns överallt såsom luft samt solljus och är livsnödvändiga för vår överlevnad. De flesta naturtillgångar förekommer dock endast i små sporadiska områden. De flesta naturtillgångarna har en begränsad kvantitet och kan utarmas om det hanteras på fel sätt.

En naturtillgång kan existera som en separat enhet som exempelvis färskvatten, luft eller en organism som en fisk. Naturtillgången kan även föreligga i en alternativ form som måste bearbetas för att kunna erhålla resursen som exempelvis olja eller malm.

En flod

Förnyelsebara eller inte?

Naturtillgångar delas många gånger in i förnyelsebara naturtillgångar respektive icke förnyelsebara naturtillgångar. Förnybara naturtillgångar är sådana som kan fyllas på naturligt och en del av dessa resurser är ständigt tillgängliga. Till de förnyelsebara hör bland annat sol, vind och skog.

Naturtillgångar som kol, olja, malm och uran räknas till icke förnybara naturtillgångar. Dessa resurser bildas mycket långsamt. Vissa icke förnyelsebara tillgångar kan återanvändas varav några är sten, metaller, sand och grus. Medan resurser som olja, kol, malm och gas varken kan återanvändas eller förnyas.

De senaste åren har förbrukningen av naturtillgångar blivit en viktigt ämne för regeringen och organisationer som FN. De menar att man ska jobba för en hållbar utveckling och därför balansera behoven hos jordens befolkning och arter både i nutid och i framtiden.

Leave Comment