Fisk

Fiskarter

Fiskar är vattenlevande ryggradsdjur utrustade med fenor. Fiskarna delas in i grupper om broskfiskar, benfiskar samt käklösa fiskar. Majoriteten av alla arter är växelvarma och andas med hjälp av gälar. Fiskar omfattar omkring 30 000 arter som man känner till. De fiskar som lever djupare än hundra meter kallas för djuphavsfiskar. Det har till och med hittats fiskar som lever på ett djup som är 5000 meter.

Fiskarna lever i princip överallt där det finns vatten av stor mängd och dessutom i vissa mindre vattensamlingar. En typ av fisk som inte enbart använder gälar för att andas är lungfisken. Denna typ av fisk lever i Sydamerika, Afrika samt Australien och kan överleva en hel torrperiod genom att den gräver ner sig och andas med hjälp av labyrintorgan som är en form av lungor.

Fiskar

Utseende

De flesta fiskar har en kroppsbyggnad som är strömlinjeformad och indelad i huvud, kropp samt stjärt. Flertalet fiskar saknar ljusorgan. Många fiskar är täckta av fjäll samt är kamouflerade så att de ska kunna komma undan rovdjur. En del fiskar lever i stim och är ofta utrustade med silverglittrande fjäll för att ge en illusion av att stimmet är en enhet.

Levnadssätt

De allra flesta fiskar är rovdjur och resten är växtätare. Det finns även de fiskar som livnär sig på rester av andra fiskar. Fisk är en betydelsefull råvara för människan och en del fiskar räknas som matfiskar som exempelvis lax, makrill, sill, torsk, sardin, abborre med flera. Dessa fiskar fiskas med hjälp av fiskenät i våra hav och sjöar. Det finns även de som har fiskar som husdjur i akvarium. Fiskarna matas med fiskmat från en djuraffär eller livsmedelsaffär. Det finns mängder av olika akvarium tillbehör och prydnadssaker att köpa.

Leave Comment