Naturvetenskap

Allmän fakta

Naturvetenskap är en lära som behandlar den fysiska världen. Läran använder sig av vetenskapliga metoder som främst utgörs av empiriska mätningar av uppställda hypoteser. Inom naturvetenskapen görs även teoretiska modeller som ska förklara det som kan mätas, observeras samt testas.

För att få hjälp vid uppställande av hypoteser, kontrollering av hypoteser samt ett sammanfattande resultat utnyttjar naturvetenskapen andra discipliner som exempelvis matematik, statistik samt datavetenskap. Dessa ämnen anses dock inte tillhöra naturvetenskapen.

En symbol som skildrar fysik

Huvudområden

Naturvetenskapen delas in i särskilda huvudområden vilka är kemi, fysik, biologi, astronomi, geovetenskap samt medicin. Kemi innefattar atomernas interaktion medan fysik är bland annat studiet av naturens byggstenar, de grundläggande krafter som naturen styrs av.

Biologi innefattar det fysiska livets former samt dess processer, astronomi är studier av allt utanför jordens atmosfär det vill säga himlakroppar och universum. Slutligen innefattar geovetenskap planeten jorden samt dess delar och medicin är studier om människokroppen och sjukdomar.

 

Leave Comment