Lejon

Kännetecken

Lejon är bland de mest kända djuren samt tillhör ”the Big Five” vilket är de fem arter som är mest framträdande i Afrika. Lejonet är världens näst största kattdjur efter tigern. Hanarna kännetecknas av deras man och otroliga vrål som även det är unikt hos kattdjuren Både hannarna och honorna har kort päls som skiftar i silvergrått, sandfärg, mörkbrun samt gulröd. Lejonet har även en svart tofs vid svansen.

Utbredning

Lejonen lever för det mesta i Afrika men förekommer även i vissa delar av Indien där de största lejonen lever i Afrika och de som är lite mindre i Asien. Lejon föredrar savann men förekommer även i halvöken och torra skogar. De undviker fuktiga och täta skogar samt ökenområden utan vatten. Lejonet jagar vanligtvis på morgonen eller under natten.

Levnadssätt

Bytesdjur som är typiska för lejonet är gaseller, antiloper, bufflar, gnuer, zebror etc. Ifall de jagar i grupp kan lejonen fälla större djur som elefanter, afrikanska bufflar samt giraffer. Lejonhonan är dräktig under 3,5 till fyra månader och lämnar därefter flocken för att föda. Vanligen föder honan en till sex ungar.

Till skillnad från andra kattdjur lever lejonen tillsammans i flockar. Storleken på flocken skiljer sig beroende på vart lejonen lever. Hannar som är ensamma vandrar vanligen långa sträckor och det kan hända att de får sällskap av ett fåtal andra hannar som även dem är ensamma. Ifall en vandrande hanne träffar på en flock som leds av ett äldre lejon kan den nya hannen välja att strida om ledarpositionen. Striderna är vanligtvis brutala och leder många gången till att något av lejonen dör.

 

 

Leave Comment