Miljö

Ta hand om miljön!

Idag talas det mycket om hur viktigt det är att bevara samt skydda miljön. Det finns flera saker som du kan göra för att bevara miljön varav några är att du kan börja sortera dina sopor, införskaffa energilampor, börja cykla till jobbet istället för att ta bilen och flera liknande saker.

Ekologi

Miljö är ett brett begrepp som bland annat berör ämnet ekologi som används när man pratar om samspelet mellan omgivningen, verkande system, växter, djur eller övriga organismer. Samtliga organismer berörs av omvärlden, både de levande och de icke-levande omvärldsfaktorerna som nederbörd, temperatur samt växtlighet.

Det genomförs mängder av ekologiska studier för att få en större inblick i relationerna mellan olika organismer samt deras miljö, den biologiska anpassningen samt livsprocesser hos organismer, fördelningen och förekomsten av organismer etc. För att kunna studera miljön används vanligen flera olika faktorer som biotoper, populationer, biomer, ekosystem eller till och med hela biosfären.

Miljön i framtiden

Vår miljö är väldigt värdefull och det är viktigt att vi tar han om den genom att minska våra utsläpp. Detta är ingen lätt omställning då många personer och branscher är beroende av fossila bränslen. Övergången till elektriska fordon behöver därmed fasas in över en längre tid och inte på bara ett par år. Det finns såklart många alternativ till bilen för privatpersoner som är väldigare för miljön och cykel är ett bra exempel på detta. Problemet med cyklar är oftast bristen på cykelparkeringar och cykelförvaring. Att göra det enklare att äga en cykel är det bästa man kan göra för att få allt fler att börja cykla.

Vi kommer under de närmsta åren förhoppningsvis se en ökning av antalet cyklar och elbilar, men för att detta ska bli verklighet behöver infrastrukturen byggas ut för att klara en högre elbelastning för att på så sätt kunna driva laddstation för elbil.

Leave Comment