Ibland behövs lite vardagspsykologi

Har du någonsin känt dig nedstämd eller rent av deppig? Då kan vardagspsykologi hjälpa!

Vad är då vardagspsykologi? Kort sagt kan man beskriva det att det är när vi människor gör, tänker eller känner någonting.

Modern forskning visar att vi människor har mer makt över hur mår än vad vi kan tro. Många kanske tror att om man bara ha mycket pengar så blir man lycklig. Fast det kommer upp till en viss gräns. Om man inte har några ekonomiska brister och klarar sin ekonomi så gör pengar ingen direkt skillnad på hur vidare man är lycklig eller ej.

Däremot någonting som har en större påverkan är vårt subjektiva välbefinnande, hur vi uppleva en mening i tillvaron.
Person som lever i ett demokratiskt samhälle och har grundläggande skyddsnät är i snitt lyckligare än personer som inte har det.

Det intressanta är att det går att påverkar hur lycklig man är själv. Det är väldigt intressant att läsa om och jag rekommenderar att om ni har något intresse så tar er tid att läs om ämnet.

About the Author