JGL – Jämställdhet, genus och ledarskap

JGL är en utbildning inom jämställdhet och ledarskap. Företaget Corecode är baserat i Sverige och erbjuder workshops och möjligheter till erfarenhetsbaserat lärande för både individer och organisationer. Corecodes mål är att tillföra kunskap om destruktiva strukturer, så att deltagarna självständigt kan förhålla sig till jämställdhets- och jämlikhetsfrågor på ett sakligt sätt, genom ökad medvetenhet om normer.

Vad ingår i JGL?

JGL innehåller både workshops och möjligheter till erfarenhetsbaserat lärande till individer och organisationer. Workshops är utformade för att tillföra kunskap om destruktiva strukturer, så att deltagarna självständigt kan relatera till jämställdhets- och jämlikhetsfrågor på ett sakligt sätt, genom ökad medvetenhet om normer. Erfarenhetsbaserat lärande är ett praktiskt tillvägagångssätt som kombinerar konkreta övningar med teori. På så sätt kan deltagarna lära sig genom att göra och tillämpa det de lärt sig i en verklig miljö.

Organisationer som har genomfört JGL-utbildning

Några av de organisationer som vi har arbetat med är bland annat:

  • Försvarshögskolan
  • Den svenska nationella medlingsbyrån
  • Stockholms stad
  • Trafikverket
  • Lunds universitet
  • Malmö universitet
  • Uppsala universitet

Om du letar efter ett effektivt sätt att öka kunskapen om destruktiva beteendemönster och deras inverkan på individer är JGL rätt val för dig. Vi erbjuder både workshops och möjligheter till erfarenhetsbaserat lärande som gör att du kan lära dig mer om jämställdhet och hur du kan tillämpa det i ditt eget liv. Kontakta oss idag för att få veta mer!

About the Author