Miljö

Ta hand om miljön!

Idag talas det mycket om hur viktigt det är att bevara samt skydda miljön. Det finns flera saker som du kan göra för att bevara miljön varav några är att du kan börja sortera dina sopor, införskaffa energilampor, börja cykla till jobbet istället för att ta bilen och flera liknande saker.

Ett grönt jordklot med symboler som representerar miljön.

Ekologi

Miljö är ett brett begrepp som bland annat berör ämnet ekologi som används när man pratar om samspelet mellan omgivningen, verkande system, växter, djur eller övriga organismer. Samtliga organismer berörs av omvärlden, både de levande och de icke-levande omvärldsfaktorerna som nederbörd, temperatur samt växtlighet.

Det genomförs mängder av ekologiska studier för att få en större inblick i relationerna mellan olika organismer samt deras miljö, den biologiska anpassningen samt livsprocesser hos organismer, fördelningen och förekomsten av organismer etc. För att kunna studera miljön används vanligen flera olika faktorer som biotoper, populationer, biomer, ekosystem eller till och med hela biosfären.

Leave Comment