Hur ett mikroskop fungerar: Vetenskapen om förstoring

Ett mikroskop är en anordning som gör det möjligt att se objekt som är för små för det blotta ögat att se. Det gör det genom att använda linser för att förstora bilden av objektet. Det finns många olika typer av mikroskop, men alla fungerar enligt samma grundprinciper. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera hur ett mikroskop fungerar och titta närmare på vetenskapen om förstoring!

Det första man måste förstå om ett mikroskop är att det använder linser för att förstora en bild. En lins är en böjd glas- eller plastbit som böjer ljuset. När du tittar genom en lins böjs ljuset och bilden ser större ut. Storleken på förstoringen beror på linsens krökning. Ju mer krökning, desto större är förstoringen.

Det finns två typer av linser som används i mikroskop: konvexa linser och konkava linser. Konvexa linser är tjockare i mitten än i kanterna. Den här typen av linser används för att förstora föremål. Konkava linser är tunnare i mitten än i kanterna. Den här typen av linser används för att minska storleken av objekt.

Mikroskop har vanligtvis två linser: en objektivlins och en okulärlins. Objektivlinsen är den som är närmast det objekt som förstoras. Den har en hög förstoringsgrad. Okularlinsen är den som är närmast ögat. Den har en lägre förstoringsgrad.

För att använda ett mikroskop måste du först placera föremålet som du vill förstora på scenen. Stagen är den plana ytan i botten av mikroskopet där du placerar föremålet. När föremålet är på plats kan du fokusera mikroskopet genom att vrida på vredet tills bilden är tydlig. Du kan sedan justera förstoringsnivån genom att byta objektiv eller flytta ditt föremål närmare eller längre bort från mikroskopet.

Du hittar mikroskop och annan laboratorieutrustning på milmedtek.se.

About the Author